The player will show in this paragraph

Formularios truculentos

Director: José Díaz

Data: 2006

Duración: 19 min.

Xénero: Ficción

Ver sinopse (galego)

Do mesmo xeito que cada un conta a feira segundo lle vai nela, os protagonistas desta curta (aínda que ben poderiamos falar dunha mini-longametraxe) contan a súa historia mediante o xénero cinematográfico que máis os define. A trama principal sitúa ós políticos á altura dos grandes gángsteres e ós funcionarios nun trepidante mundo de intrigas e corruptelas. Pero ademais das bazas clásicas do cine negro como son a violencia e as persecucións, a curta conta con grandes doses de amor, suspense, música, baile, sexo... e todo mesturado a través do humor.

Ver sinopsis (español)

Del mismo modo que cada uno cuenta la feria según le ha ido en ella, los protagonistas de este corto (aunque bien podríamos hablar de un mini-largometraje) cuentan su historia mediante el género cinematográfico que más los define. La trama principal sitúa a los políticos a la altura de los grandes gangsters y a los funcionarios en un trepidante mundo de intrigas y corruptelas. Pero además de las bazas clásicas del cine negro como son la violencia y las persecuciones, el corto cuenta con grandes dosis de amor, suspense, música, baile, sexo,... y todo mezclado a través del humor.

View synopsis (english)

Just as everyone talk about the fair according to the success he achieves in it, the protagonists in this short (although it might well be called a mini - feature film) tell their story through the cinematographic genre that better define them. The main plot puts the politicians at the same level that the big gangsters and the officials in a hectic world of intrigue and corruption. But besides the advantages of black cinema such as violence and persecution, the short has a great deal of love, thriller, music, dance, sex, ... and everything mixed with humor.

  • > máis información
  • > emisión e dereitos

Tódolos documentos deste sitio están protexidos por copyright, con tódolos dereitos reservados