The player will show in this paragraph

Secando ao vento do mar

Director: Ricardo Llovo

Data: 2005

Duración: 25 min.

Xénero: Documental

Ver sinopse (galego)

Ao longo da historia da arte da pesca a humanidade ten desenvolvido distintas técnicas de conservación. Unha das más tradicionais é a seca ao vento. neste documental rexístrase o proceso de secado do congrio dunha tradición a piques de esmorecer.

Ver sinopsis (español)

A lo largo de la historia del arte de la pesca la humanidad desarrolló distintas técnicas de conservación. Una de las más tradicionales es el secado al viento. En este documental se graba el proceso de secado del congrio de una tradición a punto de desaparecer.

View synopsis (english)

Along the history of the art of the fishing the humanity developed different conservation techniques. One of the most traditional is the drying in the wind. In this documentary the process of drying the conger eel is filmed, a tradition on the verge of disappearing.

  • > máis información
  • > emisión e dereitos

Tódolos documentos deste sitio están protexidos por copyright, con tódolos dereitos reservados