The player will show in this paragraph

Alistán, o demo oveiro

Director: Tomás Conde, Virginia Curiá

Data: 2003

Duración: 12 min.

Xénero: Animación

Ver sinopse (galego)

Alistán é un demo que sofre un grave desaxuste intestinal, o que lle produce o rexeitamento dos habitates do bosque. Para resolver o seu cheirento problema, Alistán vai ao médico que lle receita o consumo exclusivo de ovos de galliña, sempre que non o pille o sacristán de Seixido.

Ver sinopsis (español)

Alistán es un demonio que sufre un grave desajuste intestinal, lo que le produce el rechazo de los habitantes del bosque. Para resolver su oloroso problema, Alistán va al médico que le receta el consumo exclusivo de huevos de gallina, siempre que no lo pille el sacristán de Seixido.

View synopsis (english)

Alistán is a demon who suffers a serious intestinal disruption, which causes the rejection of forest dwellers. To resolve his smelly problem, Alistán goes to the doctor who prescribes the exclusive consumption of chicken eggs, if he is not caught by the sexton of Seixido.

  • > máis información
  • > emisión e dereitos

Tódolos documentos deste sitio están protexidos por copyright, con tódolos dereitos reservados