A cidade da selva

DOCUMENTAL

Director: Helena Villares

Data: 2006

Duración: 74 min.

Xénero: Documental

Ver sinopse (galego)

A cidade da selva era o nome dun refuxio para os guerrilleiros antifranquistas ubicado no Barco de Valdeorras. Este documental recolle, a través dos testemuños dos protagonistas, a historia da guerrilla e dos fuxidos en Galicia. O documental abrangue desde os tempos da República até a morte do último guerrilleiro, no ano 1954.

Ver sinopsis (español)

La ciudad de la selva era el nombre de un refugio para los guerrilleros antifranquistas ubicado en El Barco de Valdeorras. Este documental recoge, a través de los testimonios de los protagonistas, la historia de la guerrilla y de los huídos en Galicia. El documental abarca desde los tiempos de la República hasta la muerte del último guerrillero , en el año 1954.

View synopsis (english)

“A cidade da selva” was the name given to a safeheaven for the anti-Franco guerrilla, located in O Barco de Valdeorras. This documentary relives, through the testimony of the people who lived it, the story of the guerrilla and those who fled from Galicia. The documentary covers events that took place from the Republic up to the death of the last guerrilla fighter in 1954.

Descrición: Documental

  • > máis información
  • > emisión e dereitos

Tódolos documentos deste sitio están protexidos por copyright, con tódolos dereitos reservados