Gallaecia fulget

SERIE DOCUMENTAL

Director: Senén Bernárdez, Xosé Ramón Barreiro

Data: 1997

Duración: 9 cap. x 30 min.

Xénero: Serie Documental

Ver sinopse (galego)

Serie documental que conmemora os cinco séculos de existencia da Universidade de Santiago de Compostela. Retrata a historia da universidade desde a súa creación ata os nosos días, analizando a súa función histórica no desenvolvemento da cidade de Compostela.

Ver sinopsis (español)

Serie documental que conmemora los cinco siglos de existencia de la Universidad de Santiago de Compostela. Retrata la historia de la universidad desde su creación hasta nuestros días, analizando su función histórica en el desarrollo de la ciudad de Compostela.

View synopsis (english)

Documentary series that celebrates the five centuries if the existence of the University of Santiago de Compostela. Portraying the history of the university from its creations, up until our days. Analyzing its historic role in the development of the city.

  • > máis información
  • > emisión e dereitos

Tódolos documentos deste sitio están protexidos por copyright, con tódolos dereitos reservados